Białystok

Białystok 2017

Projekty unijne – Białystok 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kwalifikacje na operatora dronów szansą w rozwijającym się rynku bezzałogowców”

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 54 z 60 Uczestników Projektu, tj. osób w wieku 15-29 lat wyłącznie biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, które zamieszkują na terenie miasta Białystok oraz powiatach białostockim, sokólskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do 31.12.2017 poprzez kompleksowe i indywidualne wsparcie w projekcie.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy dla wszystkich Uczestników Identyfikację potrzeb z Indywidualnym Planem Działania, Pośrednictwo Pracy, a także – w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestników:

  • szkolenia zawodowe ukończone egzaminem zewnętrznym,
  • 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

Planowanym efektem realizacji projektu jest spełnienie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

  • dla osób biernych zawodowo – 16 osób,
  • dla osób niepełnosprawnych – 4 osoby,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – 11 osób.

Wartość projektu: 853 048,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 810 396,07 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Pytania prosimy kierować pod numer: 692-370-047 lub pisać na biuro@csuav.pl

 

 POBIERZ HARMONOGRAM

 

Fundusze europejskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *