Przepisy

Zasady wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA)

RPA – Remotely Piloted Aircraft – zdalnie sterowany statek powietrzny zgodnie z nazewnictwem przepisów wydanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Loty RPA muszą być wykonywane zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków – Załącznik nr 6

oraz:

Nowelizacją Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 sierpnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków Załącznik nr 1 oraz 2.

Powyższe przepisy określają zasady wykonywania lotów dla:

  • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych (załącznik 1)
  • Bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (załącznik 2)

 źródło: PAŻP

 

 POBIERZ USTAWĘ PRAWO LOTNICZE
z dnia 3 lipca 2002 r.

 POBIERZ ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI UE
z dnia 26 września 2012 r.

 POBIERZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

 POBIERZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *