Kurs 02

Kurs zawodowy dla operatora drona – zakres rozszerzony (uprawnienie BVLOS)

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

30

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu zależna od lokalizacji kursu – szczegóły w kalendarzu.

Opis:

Jest to kurs bardziej zaawansowany i trwający dłużej, niż kurs dla operatora drona w zakresie podstawowym (VLOS). Dedykowany zarówno dla operatorów z pewnym doświadczeniem w lotach bezzałogowych w zasięgu wzroku, jak i dla osób po raz pierwszy stykających się z tym zagadnieniem, ale chcących rozpocząć nową karierę od razu od wysokiego, bardzo profesjonalnego poziomu.
Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, przeprowadzanym przez egzaminatora z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym daje uprawnienia pracownika personelu lotniczego.

Adresaci:

Osoby chcące uzyskać uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Zakładane efekty kształcenia:

Przygotowanie merytoryczne, pozwalające na złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym przed egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, prowadzące do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie BVLOS.

Tematyka kursów:
 • zasady operowania dronami w polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa)
 • wykonywanie lotów usługowych i komercyjnych
 • wykonywanie lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku
 • planowanie lotu, przygotowanie operatora i zasady bezpieczeństwa
 • wykonywanie lotów półautomatycznych, automatycznych i autonomicznych po zaplanowanej trasie
 • zajęcia symulatorowe i praktyczne w zakresie operowania dronami
Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 5 dni – 40  godzin (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych w formie ćwiczeń na symulatorach oraz lotów na polu manewrowym).

Zgodnie z ogłoszeniem nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące, szkolenie teoretyczne nie może trwać krócej niż 25 godzin zegarowych. Szkolenie praktyczne w locie musi obejmować co najmniej 15 godzin lotu. PODSTAWA PRAWNA.

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs, dopuszczającego do egzaminu państwowego przed egzaminatorem z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne:

 • prawo lotnicze
 • meteorologia
 • człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia
 • nawigacja w lotach bezzałogowych
 • procedury operacyjne
 • osiągi i planowanie lotu
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne, niebezpieczne

Ćwiczenia symulatorowe i praktyczne:

 • ćwiczenia na symulatorze, obejmujące podstawowe figury i manewry
 • przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługę naziemną, łącznie z oceną jego zdatności do lotu
 • przygotowanie operacyjne i nawigacyjne do lotu, łącznie z analizą informacji meteorologicznych
 • wykonywanie procedur pilotażowych normalnych
 • wykonywanie procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego, wydawanego przez lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń dla kandydatów na członków personelu lotniczego.

Lista lekarzy orzeczników dostępna jest pod adresem:

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.

Wymagania dotyczące egzaminu państwowego:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego kursant zobowiązany jest dodatkowo uiścić opłatę egzaminacyjną na rzecz ULC w wysokości 207 zł, wykupić ubezpieczenie OC dla operatora drona (od 244 zł) oraz posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (cena badań od 200 zł do 370 zł zależnie od placówki, AlergoMed Aviation w Warszawie 246 zł).

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

 

1 komentarz

 1. Witam
  Jestem zainteresowany kursem rozszerzonym dla operatorow i chcialbym sie dowiedziwc kiedy zakladacie panstwo rozpoczecie kursu?
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *