Kurs 03

Kurs wprowadzający do teorii fotogrametrii, podstawy merytoryczne oraz analityczne oceny podstawowych procesów obliczeniowych

Kierunki i specjalności:

Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Jednostki prowadzące:
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Zapisy:

od 2017-05-22

Limit miejsc:

30

Język wykładowy:

polski, angielski

Wysokość czesnego:

Cena kursu to 890 zł brutto.

Opis:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie kursanta w podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną. Szkolenie pozwala na praktyczne zrozumienie podstawowych parametrów uzyskiwanych podczas najważniejszego procesu fotogrametrycznego – procesu wyrównania zdjęć.
Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony). Brzmi to skomplikowanie, w praktyce jednak kilkudniowe szkolenie, realizowane wspólnie przez UKSW i Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o., pozwoli Ci opanować podstawy tego zawodu, potrzebne do rozpoczęcia pracy jako Operator.

Adresaci:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną.

Zakładane efekty kształcenia:

Po odbytym szkoleniu, kursant swobodnie wykonuje wstępne procesy przetwarzania danych oraz potrafi ocenić uzyskane wyniki. Ponadto kursant potrafi szczegółowo analizować wyniki wyrównania zdjęć w oparciu o zastosowane fotopunkty oraz punkty kontrolne.

Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 1 dzień – 7 godzin zajęć teoretycznych.

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne

 • Wprowadzenie teoretyczne:
  • omówienie zasad rzutu środkowego
  • elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia
  • zniekształcenie zdjęć – parametry dystorsji
  • efekt Global Shutter oraz Rolling Shutter
  • elementy orientacji zewnętrznej zdjęć
 • Sygnalizacja oraz pomiar znaków pomiarowych – fotopunktów
 • Dobór kamery pomiarowej oraz oprogramowania w zależności od typu kamery – uwzględnienie efektu Global oraz Rolling Shutter
 • Proces aerotriangulacji – podstawy wyrównania zdjęć w bloku:
  • teoria procesu aerotriangulacji
  • rozkład błędów w bloku zdjęć
  • aerotriangulacja z parametrami dodatkowymi – samokalibracja
  • aerotriangulacja wspomagana GPS oraz RTK
 • Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4D:
  • wykonanie procesu aerotriangulacji
  • założenie nowego projektu
  • zdefiniowanie oraz pomiar osnowy fotogrametrycznej
  • określenie typu pomierzonych punktów osnowy w zależności od przewidywanych wyników wyrównania
  • definiowanie parametrów procesu aerotriangulacji
  • omówienie oraz ocena dokładnościowa otrzymanych wyników wyrównania bloku zdjęć
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047,
Przemysław Kojło: p.kojlo@uksw.edu.pl, tel. 515 088 347.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *