Kurs 08

Fotografia i wideofilmowanie

WYSOKOŚĆ CZESNEGO:

Cena kursu to 1.780 zł brutto.

OPIS:

Kurs polega na nauce wykonywania lotów pod kątem fotografii powietrznej i wideofilmowania. Zajęcia teoretyczne służą przyswojeniu podstawowych informacji dotyczących kadrowania, złotego podziału, ustawień czasu naświetlania, ustawień przesłony, wykorzystania światła do kompozycji ujęć. W czasie zajęć praktycznych kursanci mają za zadanie opanować podstawowe oraz bardziej złożone manewry i figury, przydatne przy wykonywaniu tego typu lotów.

ADRESACI:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć podstawy merytoryczne związane fotografią lotniczą oraz wideofilmowaniem z powietrza.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po odbytym szkoleniu, kursant potrafi prawidłowo przygotować sprzęt do lotów pod kątem foto video, odpowiednio skonfigurować aplikacje i parametry wykonywania zdjęć/filmów w zależności od tematyki i oczekiwanych efektów. Potrafi także wykonać podstawowe manewry FPV przydatne w przypadku ujęć foto/video.

ORGANIZACJA KURSU:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2 dni – 5 godzin zajęć teoretycznych, 9 godzin zajęc praktycznych.

WARUNEK UKOŃCZENIA:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs.

MODUŁY KSZTAŁCENIA:

Wykłady teoretyczne:

 • gimbal i efekt jello
 • FPV
 • analogowa i cyfrowa transmisja video
 • sposoby wykonywania lotu
 • porady praktyczne: zdjęcia z długim czasem naświetlania, panoramy, ustawienia aparatu, tryby wykonywania zdjęć
 • ustawienia kamery/gimbala
 • nagrywanie filmów

Zajęcia praktyczne:

 • lot po zaplanowanej trasie z użyciem FPV
 • orbitowanie – krążenie wokół filmowanego obiektu
 • orbitowanie po spirali – krążenie wokół filmowanego obiektu wraz ze zwiększaniem wysokości i dystansu
 • cable cam – przelot po prostej obok filmowanego obiektu – kamera utrzymuje obiekt w kadrze
 • płynne pochylanie kamery góra dół
 • dronie – dron oddala się od filmowanego obiektu, dron płynnie podlatuje do filmowanego obiektu
 • pionowe przemieszczenia w górę/dół
 • zdjęcia prosto w dół, z niezbyt dużej wysokości
 • ujęcia pod światło, ujęcia ze światłem – kontrola ekspozycji
ZASADY KWALIFIKACJI:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

SPOSÓB REKRUTACJI:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *