Kurs 09

Monitoring i inspekcje

WYSOKOŚĆ CZESNEGO:

Cena kursu to 1.780 zł brutto.

OPIS:

W ramach tego kursu ćwiczone są typowe manewry i figury przydatne pod kątem lotów związanych z monitoringiem: śledzenie poruszających się obiektów, poszukiwanie i identyfikacja obiektów, loty po zaplanowanej trasie, loty w trudnym otoczeniu i w pobliżu przeszkód terenowych.

Adresaci:

Osoby posiadające uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowe, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć podstawy merytoryczne związane fotografią lotniczą oraz wideofilmowaniem z powietrza.

Zakładane efekty kształcenia:

Po odbytym szkoleniu, kursant potrafi prawidłowo przygotować sprzęt do lotów pod kątem monitoringu, odpowiednio skonfigurować aplikacje i parametry wykonywania zdjęć/filmów w zależności od zadania i oczekiwanych efektów. Potrafi także wykonać podstawowe manewry FPV przydatne w przypadku monitoringu.

Organizacja kursu:

Zajęcia: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00.
Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2 dni – 2 godziny zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęc praktycznych.

Warunek ukończenia:

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone podpisaniem listy obecności i zdanie egzaminu wewnętrznego kończącego kurs.

Moduły kształcenia:

Wykłady teoretyczne:

 • gimbal i efekt jello
 • FPV
 • analogowa i cyfrowa transmisja video
 • sposoby wykonywania lotu
 • porady praktyczne: ustawienia aparatu/kamery
 • nagrywanie filmów

Zajęcia praktyczne:

 • lot po zaplanowanej trasie z użyciem FPV
 • orbitowanie – krążenie wokół filmowanego obiektu
 • płynne pochylanie kamery góra dół
 • dronie – dron oddala się od filmowanego obiektu, dron płynnie podlatuje do filmowanego obiektu
 • pionowe przemieszczenia w górę/dół
 • śledzenie obiektu
Zasady kwalifikacji:

Przystąpienie do kursu wymaga posiadania ważnego Świadectwa Kwalifikacji UAVO w zakresie lotów bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych w zasięgu i poza zasięgiem wzroku.

Sposób rekrutacji:

Zainteresowanych kursem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną:
Małgorzata Sosna: biuro@csuav.pl, tel. 692 370 047

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *