zlecenia, porady i wsparcie dla operatorów dronów

Nadchodząca wiosna sprzyja lataniu i wykonywaniu usług przy pomocy dronów. Odczuwamy to również my i nasi klienci, którzy przekazują nam coraz więcej komercyjnych zleceń do wykonania przy pomocy BSP. Uruchomiliśmy kanał komunikacji w serwisie Facebook, w postaci zamkniętej grupy dla wszystkich absolwentów kursów w Centrum Szkolenia UAV oraz dla uczestników projektu SKALA.CZYTAJ WIĘCEJ >

Kurs wprowadza w podstawy wykorzystywania produktów fotogrametrycznych do celów użytkowych, poprzez wykonywanie specjalistycznych analiz przestrzennych w środowisku GIS. Elementy kursu pozwalają na swobodne poruszanie się w programach QGIS oraz SAGA GIS, umożliwiając tworzenie pochodnych produktów fotogrametrycznych w postaci danych wektorowych, rastrowych oraz map tematycznych. CZYTAJ WIĘCEJ >

Szkolenie ma na celu wprowadzenie kursanta w podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną, przedstawienie kursantowi podstawy modelowania przestrzennego rzeczywistości za pomocą chmury punktów, wprowadzenie w zagadnienia modelowania 3D, tzw. inżynierii odwrotnej i tworzenia podstawowych modeli przestrzennych świata rzeczywistego w oprogramowaniu dedykowanym fotogrametrii.CZYTAJ WIĘCEJ >