Egzaminy państwowe

Egzamin państwowy

Ustawa Prawo lotnicze wymaga, aby osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji UAVO spełniała następujące wymagania, w przypadku przystąpienia do egzaminu państwowego:
 • W przypadku kategorii 25 kg VLOS lub BVLOS, wymagane jest posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniej klasy o braku przeciwskazań do wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym (klasa 4)
 • Ukończenie kursu prowadzonego przez podmiot szkolacy z uprawnieniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego, potwierdzający posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania lotów
 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO
 • Certyfikat ukończenia szkolenia UAVO
 • Potwierdzenie opłat urzędowych za egzamin państwowy
 • Posiadała ubezpieczenie OC użytkownika drona o masie do 25 kg

Przed egzaminem należy złożyć komplet dokumentów u egzaminatora, który będzie prowadził egzamin. Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym oraz formalnym i jeśli jest ona kompletna, dopuszcza kandydata do egzaminu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (dostarczane przez egzaminatora)
 • Kopia policy ubezpieczenia OC
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Dowody wniesienia następujących opłat:
  • Za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 53 zł
  • Za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 105 zł
  • Za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 43 zł
 • Badania lotniczo-lekarskie. Lista lekarzy orzeczników jest dostępna pod adresem: http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Dla mieszkańców Warszawy i okolic polecamy wizytę w Centrum Medycznym POLMED, mieszczącym się przy ul. Puławskiej 410A w Warszawie (www.polmed.pl), badania przeprowadzane w godzinach od 7.00 do 11.00 na czczo!
Kontakt Damian Spypi, tel. 885 025 464 lub przez Centrum Szkolenia UAV, tel. 692 37 00 47, szkolenia@csuav.pl

W przypadku ubiegania się o uzyskanie dodatkowych kategorii statku powietrznego należy wnieść również następujące opłaty:

 • Za egzamin teoretyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 158 zł
 • Za egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 105 zł
 • Za wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji – 43 zł
  Opłaty wnosi się na konto nr 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa
Polisa OC

Finansowa Chata (Ergo Hestia) – 235 zł więcej informacji na stronie www.ubezpieczdrona.pl

W razie wszelkich wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie bądź mailowo:
Małgorzata Książek – tel. 692370047
Artur Książek – tel. 503426267
szkolenia@csuav.pl