Kurs GEO

KURS GEO

z fotogrametrii w zakresie modelowania 3d przestrzeni, tworzenia ortofotomap, chmury punktów oraz numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem foto punktów

Koszt: 890 zł netto

Operator dronów to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Zajmuje się nie tylko fotografią z powietrza i nagrywaniem filmów, ale także wykorzystuje drony do monitoringu, tworzenia map, modeli 3D czy wykonywania pomiarów. Operator drona to osoba pilotująca Bezzałogowe Statki Powietrzne (drony).

Szkolenie ma na celu wprowadzenie kursanta w podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną. Szkolenie pozwala na praktyczne zrozumienie podstawowych parametrów uzyskiwanych podczas najważniejszego procesu fotogrametrycznego – procesu wyrównania zdjęć.

Kurs kierowany jest do:

osób posiadających uprawnienia zawodowe operatora drona w lotach innych niż rekreacyjne lub sportowych, wykonywanych w zasięgu wzroku lub w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, chcące nabyć podstawy merytoryczne wstępnych procesów przetwarzania danych zgodnych z praktyką fotogrametryczną.

MODUŁY KSZTAŁCENIA:
 • Wprowadzenie teoretyczne:
  • omówienie zasad rzutu środkowego
  • elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia
  • zniekształcenie zdjęć – parametry dystorsji
  • efekt Global Shutter oraz Rolling Shutter
  • elementy orientacji zewnętrznej zdjęć
 • Sygnalizacja oraz pomiar znaków pomiarowych – fotopunktów
 • Dobór kamery pomiarowej oraz oprogramowania w zależności od typu kamery – uwzględnienie efektu Global oraz Rolling Shutter
 • Proces aerotriangulacji – podstawy wyrównania zdjęć w bloku:
  • teoria procesu aerotriangulacji
  • rozkład błędów w bloku zdjęć
  • aerotriangulacja z parametrami dodatkowymi – samokalibracja
  • aerotriangulacja wspomagana GPS oraz RTK
 • Praca w środowisku fotogrametrycznym – program Pix4D:
  • wykonanie procesu aerotriangulacji
  • założenie nowego projektu
  • zdefiniowanie oraz pomiar osnowy fotogrametrycznej
  • określenie typu pomierzonych punktów osnowy w zależności od przewidywanych wyników wyrównania
  • definiowanie parametrów procesu aerotriangulacji
  • omówienie oraz ocena dokładnościowa otrzymanych wyników wyrównania bloku zdjęć
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po odbytym szkoleniu kursant swobodnie wykonuje wstępne procesy przetwarzania danych oraz potrafi ocenić uzyskane wyniki. Ponadto kursant potrafi szczegółowo analizować wyniki wyrównania zdjęć w oparciu o zastosowane fotopunkty oraz punkty kontrolne.

Zapraszamy!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *