Nowe strefy RMZ oraz zmiany dotyczące ROL48

nowe strefy RMZ

Nowe strefy RMZ oraz zmiany dotyczące ROL48

Z dniem 1 lutego br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła w zarządzanym przez nią rejonie informacji powietrznej (FIR EPWW) nowe strefy RMZ, czyli stref obowiązkowej łączności radiowej.

Nowe strefy RMZ powstały wokół lotnisk Bydgoszcz (EPBY), Lublin (EPLB), Łódź (EPLL), Rzeszów (EPRZ), Szczecin (EPSC), Szymany (EPSY) i Zielona Góra (EPZG).

Na wymienionych lotniskach strefy CTR, zabezpieczające ruch lotniczy w bezpośredniej bliskości portów, mają czas aktywności krótszy niż 24 godziny na dobę. W szczególnych przypadkach, związanych np. z koniecznością obsługi opóźnionych lotów, może zachodzić konieczność wydłużenia czasu pracy służ zapewniających ATC. W związku z tym, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i móc skutecznie poinformować o zmianach wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej w danym obszarze, prowadzono nowe strefy RMZ. Obszary stref RMZ pokrywają się z odpowiadającymi im strefami CTR, a ich aktywność przypada na czas nieaktywności zastępowanych przez nie stref CTR (funkcjonują zamiennie).

W przypadku operatorów dronów, uciążliwość wprowadzonych zmian będzie minimalna. Za wyjątkiem lotnisk Zielona Góra (EPZG) oraz Szymany (EPSY) okres obowiązywania nowych stref RMZ przypada na godziny późnowieczorne lub nocne.

W nowych strefach RMZ loty dronów są możliwe po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS, najpóźniej 15 min. przed planowanym lotem w strefie RMZ poprzez podanie:

  • typu statku powietrznego,
  • planowanej trasy w RMZ (kierunek lotu) lub rejon lotów,
  • planowanej wysokości lotu,
  • planowanego czasu wykonania przelotu przez RMZ lub czasu lotów stałym rejonie,
  • dodatkowych informacji na żądanie organu FIS.

Konieczność zgłoszenia lotu w nowych strefach RMZ obowiązuje formalnie już od ziemi!

Dla przypomnienia: w funkcjonującej już wcześniej strefie RMZ Warszawa obowiązek zgłoszenia lotu dronem do FIS dotyczy lotów na wysokościach 100-200 m AGL. Poniżej 100 m AGL nie trzeba zgłaszać lotu dronem do FIS, natomiast lot powyżej 200 m AGL jest zabroniony ze względu na brak wymaganego przepisami wyposażenia.

To nie jedyna zmiana w tematach okołodronowych, jaka zaszła w ciągu ostatnich dni.

W związku z zakończeniem funkcjonowania Biura Ochrony Rządu (BOR) i zastąpienia go Służbą Ochrony Państwa (SOP) zaszły też zmiany związane z procedurą uzyskiwania pozwoleń na loty w strefie ROL 48. Nowa procedura jest szczegółowo opisana na stronie internetowej SOP.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów lotniczych dotyczących dronów? Przyjdź do nas na kurs VLOS lub BVLOS. Atrakcyjne ceny i dogodne terminy szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *