Program SARD – Search and Rescue Drone

SARD - Search and Rescue Drone

Program SARD – Search and Rescue Drone

SARD (Search and Rescue Drone) to unikalny ogólnopolski program edukacyjny, który Grupa EMERMED® realizuje przy wsparciu merytorycznym DRON HOUSE S.A.

Jest on skierowany do operatorów dronów, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności i posiadany sprzęt, do współpracy ze służbami ratowniczymi w wielu typach działań.

Strona dedykowana programowi SARD znajduje się pod adresem http://www.ratowniksard.pl

Film prezentujący zakres kursu można obejrzeć tutaj.

Na całym świecie drony są coraz szerzej wykorzystywane w ratownictwie, poczynając od prowadzenia akcji poszukiwawczych, przez wsparcie dowodzenia, monitorowanie, po transport. Aby operator drona mógł być realnym wsparciem podczas akcji ratowniczej, musi mieć wiedzę w zakresie tego jak ona wygląda, jakie są procedury działania poszczególnych służb, jak się podczas akcji komunikować, na jakie elementy zwracać uwagę.

Podczas jednodniowego szkolenia uczestnicy otrzymują przydatny zasób wiedzy praktycznej, dotyczącej nie tylko bezpośredniego zastosowania dronów, ale i innych aspektów związanych z ratownictwem i pierwszą pomocą.

Program szkolenia SARD uzyskał pozytywną opinię Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aktualnie prowadzimy kampanię informacyjną, skierowaną do służb ratunkowych, w tym Straży Pożarnej. Ma ona za zadanie zwiększyć świadomość służb, dotyczącą wykorzystania dronów i ich operatorów w prowadzonych akcjach. Celem kampanii i powiązanych z nią działań jest uruchomienie ogólnopolskiego systemu, pozwalającego na elastyczne wykorzystanie operatorów z certyfikatem SARD, przez służby związane z ratownictwem, w tym również odpłatne.

Program kursu zbudowany jest z modułów tematycznych i oparty o:

 • wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku
 • przepisy dotyczące funkcjonowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • przepisy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • inne przepisy i wytyczne dotyczące m.in.: ruchu lotniczego, zasad funkcjonowania straży pożarnej, pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych służb ratunkowych; łączności radiowej, ruchu drogowego, bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji niejawnych, oraz prawa karnego i cywilnego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI RATOWNICZYMI

Aby operator drona mógł efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności, jak również posiadany sprzęt, musi posiadać podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania służb ratowniczych oraz kwestii dotyczących przepisów prawnych, jego uprawnień. Tylko tak przygotowany będzie w stanie w pełni świadomie współpracować przy akcjach ratowniczych.

 • cel i zakres projektu SARD
 • możliwości i zakres współpracy ze służbami ratowniczymi, ścieżka nawiązania współpracy
 • przepisy prawne
 • zadania operacyjne poszczególnych służb ratowniczych
  • uprawnienia i zakres odpowiedzialności Operatora-Ratownika SARD
  • informacje niejawne
  • prawo cywilne i karne
 • bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczej
 • zasady współdziałania z poszczególnymi służbami w trakcie akcji ratowniczej

SURVIVAL MEDYCZNY

Operator drona często pracuje w terenie, przez co jest narażony na różnego rodzaju kontuzje i urazy. Nie zawsze na miejscu jest ktoś, kto udzieli mu pomocy. Ważnym elementem kursu jest sztuka autoratownictwa, aby przygotować operatora drona do pomocy również samemu sobie.

 • podstawowe wyposażenie osobiste i autoratownictwo
 • urazy, rany, krwotoki
 • podstawy medycyny taktycznej
 • wzywanie pomocy w miejscach trudno dostępnych
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia

ŁĄCZNOŚĆ, KOMUNIKACJA, TOPOGRAFIA

W trakcie akcji ratowniczej dobrze prowadzona łączność i komunikacja jest nieodzownym elementem dobrego dowodzenia i niejednokrotnie od niej zależy powodzenie działań ratowniczych. Operator drona włączając się w akcję ratowniczą musi również umieć odnaleźć się w schematach obowiązujących na miejscu.

 • podstawy systemu alarmowania i powiadamiania
 • zasady komunikacji radiowej
 • podstawy topografii, stosowanie i czytanie map
 • systemy, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie pomocne w terenie

AKCJA RATOWNICZA

Specyfika działań w trakcie akcji ratowniczej uzależniona jest od jej rodzaju, co przekłada się również na działania podejmowane przez operatora drona. Aby efektywnie mógł on wspomóc ratowników z powietrza, powinien mieć wiedzę o założeniach taktycznych, sposobie rozlokowania poszczególnych elementów ważnych dla powodzenia akcji itp.

 • zarządzanie akcją ratunkową przed przybyciem służb profesjonalnych
 • założenia taktyczne i planowanie działań
 • rodzaje akcji ratowniczych i poszukiwawczych oraz specyfika działań: terminologia i fachowe nazewnictwo
  • monitorowanie i obserwacja
  • transport
  • wsparcie dowodzenia
  • wsparcie poszukiwań
  • monitorowanie imprez masowych
 • zasady dowodzenia, podział funkcji
 • zbieranie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji
 • komunikacja operacyjna, kryzysowa i interpersonalna
 • gotowość operacyjna i mobilność
 • strefy i odcinki bojowe
 • wyposażenie, zaplecze socjalne
 • dokumentowanie działań

ZDARZENIA MASOWE

Zdarzenia masowe charakteryzują się specyfiką, wynikającą również z konieczności stosowania kompromisów medycznych. Aby zrozumieć prowadzone podczas takich zdarzeń działania, operator drona powinien  mieć podstawową wiedzę w tym zakresie.

 • podział i rodzaje zdarzeń
 • taktyka działań ratowniczych
 • podstawy systemu segregacji masowej TRIAGE
 • zasady dowodzenia, podział funkcji w trakcie zdarzeń masowych
 • logistyka
 • szybkie rozpoznanie sytuacji i raportowanie

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu oraz identyfikatora SARD, usprawniającego współdziałanie ze służbami na miejscu zdarzenia.

Wiedza nabyta podczas jednodniowego szkolenia SARD może się okazać niezwykle przydatna w wielu krytycznych momentach w życiu.

Informacje na temat kursu oraz możliwości zapisu znajdują się na stronie www.ratowniksard.pl. Tam też można znaleźć informacje na temat najbliższych terminów kursów.

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *